HÅLLBARHET OCH VÅR POLICY

SANDS HOTELL HAR FÖR AVSIKT ATT AKTIVT BIDRA TILL UTVECKLINGEN AV EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING PÅ VÄRMDÖ

Genom att:

 • Värna, påverka och driva frågor som främjar utvecklingen av en hållbar turism i Värmdö.
 • Ta en aktiv roll som en positiv kraft i utvecklingen av destinationen och på så sätt bidra till att hela Sandhamn och Värmdös besöksnäring lever årets alla fyra säsonger.
 • Verka för att skapa en inkluderande och välkomnande destination.
SANDS HOTELL BIDRAR TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBARA UPPLEVELSER
 • Vi tillhandahåller erbjudanden som inspirerar gäster att göra hållbara val.
 • Vi respekterar och värnar om destinationens unika förutsättningar och lokala värden.
 • Vi främjar innovationsarbete inom Värmdö med Visit Värmdö och idéer från besökare som stärker samverkan och hållbarhetsarbetet.

 

SANDS HOTELL MEDVERKAR TILL ATT UTVECKLA DESTINATIONEN I EN HÅLLBAR RIKTNING
 • Vi skapar förutsättningar för ett gott värdskap och strävar efter ökad kvalitet i våra verksamheter.
 • Vi arbetar aktivt med lokal samverkan för Värmdö och använder organisationen Visit Värmdö till vår hjälp.
 • Vi arbetar för ett hållbart företagande, framförallt med fokus på inköp av produkter och tjänster.
 • Vi arbetar för en sund personalpolicy där ingen ska känna sig diskriminerad, inte vara rädd för att uttrycka sina åsikter. Hos oss vill vi inkludera, involvera, entusiasmera och motivera alla för en bättre upplevelse för våra gäster. Vi har kollektivavtal och vi är medlemmar i VISITA

 

SANDS HOTELL VILL VARA MED OCH INSPIRERA OCH UTVECKLA VÅR EGEN OCH BESÖKSNÄRINGENS KUNSKAP PÅ VÄRMDÖ
 • Tillsammans med aktörerna i besöksnäringen vill vi inspirera och guida till hållbara upplevelser.
 • Vi ska mäter och följer upp för att säkerställa att vårt arbete fortsatt leder till hållbara förbättringar.
 • Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra här ute på Värmdö. Därför ska vi öppet redovisa vårt hållbarhetsarbete inom Visit Värmdö.
 • Sands Hotell är stolta medlemmar i Visit Värmdö och Lokal samverkan på Värmdö